Ścieżki dydaktyczne KPN

Ścieżki dydaktyczne Karkonoskiego Parku Narodowego

Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne wytyczone na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego pokrywają się z przebiegiem znakowanych szlaków turystycznych i dodatkowo oznaczone są białym kwadratem z biegnącym po przekątnej zielonym paskiem. Kolejne przystanki (stanowiska) na ścieżkach są numerowane cyframi arabskimi na białym tle.

W chwili obecnej na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego udostępnionych jest 9 przyrodniczych ścieżek dydaktycznych wyposażonych w stanowiska dydaktyczne, które prezentują najciekawsze walory przyrodnicze w najbliższym otoczeniu stanowiska:

Ścieżka przyrodnicza na górę Chojnik

 • Przebieg ścieżki: Sobieszów, brama wejściowa do Karkonoskiego Parku Narodowego u podnóża góry Chojnik, Zbójeckie skały, Skalny grzyb (szlak czarny), Zamek Chojnik (szlaki czarny i czerwony)
 • Ilość punktów dydaktycznych: 10
 • Długość: 1,7 km w jedną stronę
 • Różnica wzniesień: około 270m
 • Czas przejścia: około 1,5 - 2,5h do Zamku Chojnik
 • Kiedy korzystać: ze ścieżki można korzystać przez cały rok.

Ścieżka przyrodnicza wokół kotłów Wielkiego i Małego Stawu

 • Przebieg ścieżki: Polana (dojście z Karpacza od PKS "Biały Jar" - zielonym szlakiem, lub od Świątyni Wang - szlakiem niebieskim), Skały Pielgrzymy, Słonecznik (szlak żółty), nad krawędziami Kotłów Wielkiego i Małego Stawu (szlak czerwony), Rozdroże koło Spalonej Strażnicy (szlak czerwony), schronisko"Strzecha Akademicka", schronisko "Samotnia" (szlak niebieski), "Domek Myśliwski", Polana (szlak niebieski), Doliną Pląsawy, Marmit w dolinie Łomnicy (szlak zielony)
 • Ilość punktów dydaktycznych: 9
 • Długość: 8,5km
 • Różnica wzniesień: około 330m
 • Czas przejścia: 5-6h
 • Kiedy korzystać: najbezpieczniejszy jest okres od kwietnia do września, istnieje możliwość korzystania ze ścieżki zimą - z użyciem odpowiedniego sprzętu narciarskiego.

Ścieżka przyrodnicza "Śląską drogą na Śnieżkę"

 • Przebieg ścieżki: Karpacz (przystanek autobusowy PKS "Biały Jar"), dolna stacja wyciągu na Kopę (tu wchodzimy na obszar Karkonoskiego Parku Narodowego), Biały Jar (czarny szlak), Przełęcz pod Śnieżką - "Śląski Dom" (czarny szlak, obok górnej stacji wyciągu na Kopę), Śnieżka (szlak niebieski)
 • Ilość punktów dydaktycznych: 8
 • Długość: 7km
 • Różnica wzniesień: około 870m
 • Czas przejścia: 3-4h w jedną stronę
 • Kiedy korzystać: od maja do września, zimą szlak w Białym Jarze jest zamknięty ze względu na zagrożenie lawinowe.

Ścieżka przyrodnicza we wschodniej części Karkonoszy

 • Przebieg ścieżki: Karpacz (dawny kamieniołom opodal Muzeum Sportu i Turystyki), Krucze skały, Sowia Dolina (granica KPN), Sowia Przełęcz (czarny szlak), Czarny Grzbiet, Śnieżka (czerwony szlak), Przełęcz po Śnieżką (szlak czarny i czerwony), Kocioł Łomniczki, schronisko "Nad Łomniczką" (szlak czerwony)
 • Ilość punktów dydaktycznych: 16
 • Długość: 10,2km
 • Różnica wzniesień: około 980m
 • Czas przejścia: 6-8h
 • Kiedy korzystać: od czerwca do września.

Ścieżka przyrodnicza po ekosystemach leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego

 • Przebieg ścieżki: Jagniątków, Gospodarstwo Szkółkarskie KPN (dojście od przystanku autobusowego MZK przy Domu G. Hauptmanna), Droga pod Reglami, Petrówka do granicy państwowej (czarny szlak), Śląskie Kamienie, Czeskie Kamienie, Czarna Przełęcz (szlakiem czerwonym), Rozdroże pod Śmielcem (szlak niebieski), Czarny Kocioł Jagniątkowski (szlak zielony), Jagniątków-szkółka (czarny szlak, następnie niebieski - Koralową ścieżką)
 • Ilość punktów dydaktcznych: 20
 • Długość: 12,2km
 • Różnica wzniesień: około 850m
 • Czas przejścia: 6-7h
 • Kiedy korzystać: od maja do września.

Ścieżka dydaktyczna do wodospadu Szklarki (dostosowana dla osób niepełnosprawnych)

 • Przebieg ścieżki: parking przy szosie Szklarska Poręba-Jelenia Góra (dojście dla pieszych turystów ze Szklarskiej Poręby - szlak zielony wzdłuż rzeki Kamiennej) z Piechowic (szlak niebieski), Wąwóz Szklarki (szlak niebieski i czarny), schronisko "Kochanówka", Wodospad Szklarki
 • Ilość punktów dydaktycznych: 3
 • Długość: 375m
 • Różnica wzniesień: 11m
 • Czas przejścia: 7-10min. w jedną stronę
 • Największe nachylenie: 17%
 • Dostosowanie: Ścieżka jest wyposażona w zatoczki-mijanki, zatokę zmysłów, WC i podest widokowy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Parter schroniska "Kochanówka" jest również przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Kiedy korzystać: od kwietnia do października.

Ścieżka przyrodnicza na Szrenicę

 • Przebieg ścieżki: Szklarska Poręba (Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej), Wąwóz Kamieńczyka (czarny szlak), granica KPN (węzeł szlaków - czarny, czerwony), Wodospad Kamieńczyka, Hala Szrenicka (szlak czerwony), zielonym szlakiem w kierunku Końskich Łbów i Trzech Świnek, Szrenica (szlak czerwony, czarny)
 • Ilość punktów dydaktycznych: 16
 • Długość: 12km
 • Różnica wzniesień: około 680m
 • Czas przejścia: 5-6h
 • Kiedy korzystać: od kwietnia do października.

Transgraniczna ścieżka przyrodnicza "Polodowcowe dziedzictwo Karkonoszy"

 • Przebieg ścieżki: schronisko "Samotnia", schronisko "Strzecha Akademicka" (szlak niebieski), Biały Jar (szlak żółty - zimą zamknięty dla ruchu turystycznego), Przełęcz pod Śnieżką (czarny szlak), Turystyczne przejście graniczne - "Schustlerova cesta" - schronisko "Lučni bouda"
 • Ilość punktów dydaktycznych: 9 - 5 na terenie KPN, 4 na terenie KRNAP(Czechy)
 • Długość: 7,5km
 • Różnica wzniesień: 235m
 • Czas przejścia: 5-6h
 • Kiedy korzystać: od maja do września.

Ścieżka przyrodnicza dla dzieci i młodzieży "Chojnik"

Uwaga!!! Ścieżka jest niedostępna dla normalnego ruchu turystycznego. Jest wyznaczona poza szlakami turystycznymi. Korzystać z niej można tylko po uzgodnieniu i w obecności pracowników edukacyjnych Karkonoskiego Parku Narodowego.

 • Przebieg ścieżki: trzy wzajemnie uzupełniające się warianty ścieżki wytyczone są na północnym stoku Góry Chojnik, na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Zaczynają się i kończą przy budynku dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego.
 • Wariant I - "Leśne wrota"
 • Długość ścieżki: 800m
 • Czas trwania zajęć: 1-2 godziny lekcyjne
 • Przeznaczenie: Ścieżka przeznaczona jest dla małych dzieci od przedszkola do klas I-III szkoły podstawowej
 • Opis zajęć: na tej części ścieżki poznajemy skutki erozji, mijane gatunki drzew, poznajemy sąsiadujące ze sobą las i łąkę śródleśną , można przeprowadzić tutaj proste badania terenowe i zabawy
 • Wariant II - "Skarby historii"
 • Długość ścieżki: 1700m
 • Czas trwania zajęć: 2-3 godziny lekcyjne
 • Przeznaczenie: ścieżka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, średnich i studentów
 • Opis zajęć: uczymy się rozpoznawać na niej gatunki drzew, obserwujemy sukcesję ekologiczną, obieg materii w przyrodzie, uczymy się spostrzegawczości w czasie zabawy "Poszukiwacze zaginionych śmieci". Poznajemy część historii regionu na cmentarzu rodziny Cogho, a także sposoby pomocy zwierzynie leśnej przez pracowników Karkonoskiego Parku Narodowego podczas lekcji w "Zielonej klasie".
 • Wariant III - "Zbójecka droga"
 • Długość ścieżki: 2800m
 • Czas trwania zajęć: 3-4 godziny lekcyjne
 • Przeznaczenie: ścieżka jest przeznaczona dla zaawansowanych młodych przyrodników
 • Opis zajęć: poznajemy zmiany w drzewostanie , stadia sukcesji, różne typy plech porostów, unikatowe formy skalne. Uczymy się też korzystać z kluczy do oznaczania mchów i porostów i roślin zielnych. Poznajemy ich znaczenie jako organizmów symbiotycznych i bioindykatorów.

Ścieżka przyrodnicza Dolina Wilczego Potoku

 • Długość ścieżki: ok. 3,5 km
 • Ilość przystanków informacyjnych: 8
 • Najniżej położony przystanek dydaktyczny: 700 m n.p.m.
 • Najwyżej położony przystanek dydaktyczny: 750 m n.p.m.
 • Różnica poziomów: 50 m
 • Czas przejścia: około 1,5 - 2 godzin
 • Opis ścieżki: Ścieżka stanowi pętlę prowadzącą szlakami turystycznymi KPN od budynku Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu zielonym szlakiem do Drogi Urszuli, następnie Drogą Urszuli do szlaku żółtego nad potokiem Łomniczka i żółtym szlakiem z powrotem do budynku CI KPN. Ścieżka udostępniona jest w całości dla pieszych i częściowo (Droga Urszuli) dla rowerzystów. Wędrując ścieżką poznamy specyfikę karkonoskich łąk, rolę martwego drewna w przyrodzie, dowiemy się po co klonuje się jodłę w Karkonoskim Parku Narodowym i jak dbamy o dzikie zwierzęta. Na trasie ścieżki możemy podziwiać także piękno i siłę górskich potoków, powoli rzeźbiących skalne podłoże.  Na ścieżce wyznaczonych jest osiem przystanków informacyjnych.

Ścieżka geoturystyczna we wschodnich Karkonoszach

 • Długość ścieżki: około 17 km
 • Ilość przystanków: 14
 • Najniżej położony przystanek dydaktyczny: 700 m n.p.m.
 • Najwyżej położony przystanek dydaktyczny: 1602 m n.p.m.
 • Różnica poziomów: 802 m
 • Czas przejścia: około 8 godzin
 • Opis ścieżki: Ścieżka prowadzi poprzez niezwykle ciekawe pod względem geoturystycznym tereny wschodnich Karkonoszy. Początek ścieżki znajduje się przy budynku Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu, następnie trasa prowadzi żółtym szlakiem do schroniska nad Łomniczką, dalej czerwonym szlakiem poprzez Kocioł Łomniczki na Przełęcz pod Śnieżką w okolicach Śląskiego Domu, następnie na szczyt Śnieżki i dalej Czarnym Grzbietem do Sowiej Przełęczy, stamtąd na Skalny Stół i z powrotem na Sowią Przełęcz, skąd czarnym szlakiem poprzez Sowią Dolinę schodzi do Karpacza. Wędrując ścieżką zapoznamy się z geologią i geomorfologią tego rejonu Karkonoszy, m.in. spływami gruzowo-błotnymi, polodowcowym Kotłem Łomniczki, budową geologiczną Śnieżki i Czarnego Grzbietu, gruntami strukturalnymi, rzadkimi minerałami i dolinami górskich potoków. Na ścieżce wyznaczonych jest czternaście przystanków informacyjnych.

Ostatnia aktualizacja - luty 2020 r..
Źródło powyższych informacji: oficjalna strona Karkonoskiego Parku Narodowego http://www.kpnmab.pl/pl/sciezki-dydaktyczne,117. Za zmiany dot. powyższych informacji redakcja www.szklarskaporeba.net.pl nie odpowiada

Galeria

Lokalizacja

247 wyświetleń w 2023r.

Kategorie atrakcji

Pozostałe atrakcje turystyczne

Szrenica – szczyt o wysokości 1362 m n.p.m., na który prowadzi krzesełkowa kolej linowa. Na wierzchołku znajduje się schronisko górskie „Szrenica” i obserwatoriu...

Śnieżne Kotły stanowią rezerwat ścisłym Karkonoskiego Parku Narodowego. Śnieżne Kotły to dwa kotły polodowcowe, położone pomiędzy

Zakręt Śmierci Sławny, niebezpieczny zakręt o promeniu 30 metrów (o prawie 180’) na wysokości 755 m n.p.m. pomiędzy Szklarską Poręb�...

Szlak Waloński Przebieg szlaku: Kościół cmentarny p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Szklarskiej Porębie (tu...

Dom Wlastimila Hofmana Dom Wlastimila Hofmana - obecnie własność prywatna, po telefonicznym uzgodnieniu gospodarze udostępniają dom zwiedzającym.

Złoty widok to doskonały punkt widokowy na całe pasmo Karkonoszy. Szczyt znajduje się na wysokości 610 m n.p.m. Zbudowany jest z granitu karkonoskiego. Jest to stromy p...

Skwer Radiowej Trójki Zielony skwer znajdujący się w centrum Szklarskiej Poręby, nazwany tak m.in. na cześć ogłoszenia Szklarskiej Poręby Stolicą Programu III Polski...

Odwiedzając Szklarską Porębę warto wybrać się na wycieczkę na szczyt leżący w Górach Izerskich - Wysoki Kamień (Hochstein). Leży on na wysokości 1058 m n.p.m. w Sudetach Zachodnich, tuż nad Szklarską Porębą. Ze szczytu roz...

Chybotek Bedąc w Szklarskiej Porębie warto wybrać się na spacer, aby zobaczyć jedną z bardzo ciekawych górskich atrakcji. Jest nim Chybotek - kilkumetrowej wysokości zespół...

Dom Garharta i Carla Hauptmannów Dom Garharta i Carla Hauptmannów - oddział Muzeum Karkonoskiego - zbudowany w ...

Dworzec kolejowy w Szklarce Porębie to niewielka stacja kolejowa położona w malowniczej miejscowości Szklarka Poręba, położonej w Sudetach Zachodnich w Polsce. Jest to stosunkowo mała stacja kolejowa, ale stanowi ważny punkt w sieci...

Szklarska Poręba Szlaki Turystyczne: Szlak Waloński - Szlak prowadzi ze Szklarskiej Poręby Dolnej spod kościoła cmentarnego p.w. Matki Boskiej Ró...

Kościół Bożego Ciała Kościół p.w. Bożego Ciała o. Franciszkanów - wybudowany w latach 1884-86 w stylu neoromańskim, we wnętrzu znajdują się obrazy Wlastimila Hofmana. ...

Młyn Łukasza w Szklarskiej Porębie Młyn Łukasza - dawny młyn wodny na Kamieńczyku, murowano - drewniany, o rozczłonkowanej kilkukondygnacyjnej bryle, dekorowany rzeźbą figuralną, pr...

Historia Szklarskiej Poręby związana jest ściśle z rozwojem hutnictwa szkła, z poszukiwaniami szlachetnych kamieni i kruszców, a od połowy XIX w z turystyką. Czasy najdawniejsze... Pod koniec XIII w. tereny dzisiejs...

Chata Walońska Waloni, pochodzący z Belgii i północnej Francji poszukiwacze cennych minerałów, rozpoczęl...

Szklarska Poręba narciarstwo biegowe Doskonałe warunki do uprawiania narciarstwa biegowego panują w Jakuszycach (dzielnicy Szklarskiej Poręby). Ośrodek Narciarstwa...

Żelazny Tygiel Waloński - Osada Poszukiwaczy Skarbów Jedyny tego rodzaju skansen w Karkonoszach, odtwarzający średniowieczne urządzenia górnicze i hutn...

Studnia, która znajduje się w lobby obiektu Czarny Kamień Resort & Spa, powstała przed kilkuset laty. Powstanie jej wiąże się z�...

Tuż przy drodze głównej, w samym centrum Szklarskiej Poręby, położony jest Rodzinny Park Rozrywki Esplanada. Rodzinny Park Rozrywki Esplanada jest czynn...

Wyciągi Narciarskie w Szklarskiej Porębie Tereny do uprawiania narciarstwa zjazdowego i snowboardu można podzielić na dwa regiony: miasto i Szrenica. Dla bardziej wymagających atrakcją będzie kompleks Szrenicy. Ś...

Stadion sportowy - Szklarska Poręba Stadion znajduje się przy Placu Sportowym w odległości 300 m od centrum. Położony jest na wysokości 700 m n.p.m. Ze względu na położenie jest c...

Baseny i Aquaparki  Hotel BORNITul. Mickiewicza 21tel. 75 612 17 24 Do dyspozycji pełnowymiarowy, 25-metrowy...

Kolej Izerska Na początku XX wieku została wybudowana linia kolejowa, klucząca wśród gór Izerskich i Karkonoszy. Niestety, od II wojny ś...

Muzeum Mineralogiczne W Muzeum Mineralogicznym w Szklarskiej Porębie można obejrzeć blisko 3000 eksponatów: minerałów i skamieniałości z całego świata, a także jeden eksponat z kosmosu - meteoryt Gibeon. Przed...

Szklarska Poręba wyścigi psich zaprzęgów W jakuszyckich lasach można spotkać od niedawna niezwykle widowiskowe gonitwy psich zaprzęgów. Powstał wspaniały ośrodek treningow...

Opis Tras Rowerowych w Szklarskiej Porębie i okolicy Trasa nr 1 Mała Szklarska Pętla Długość trasy 13 km.Centrum Szklarskiej Poręby - obok sta...

Świeradów Zdrój Świeradów Zdrój to malowniczo położone (450 - 650 m. n.p.m.) uzdrowisko w sercu

Szklarska Poręba na Szlaku - Karkonosze Karkonosze - pasmo górskie o długości ok. 70km i szerokości 8-20km, r...

Piechowice Nazwa Piechowice pojawiła się po Drugiej Wojnie Światowej, gdy Dolny Śląsk znalazł się w granicach Polski. Piechowice to miasto i jedno...

Harrachov Harrachov to znana miejscowość turystyczna położona u podnóża Čertovej Hory w 

Cieplice Zdrój Cieplice (uzdrowiskowa dzielnica Jeleniej Góry) to najstarszy kurort w Polsce. Bijące tu od wieków źródła, jedyne w Polsce o tempe...

Sobieszów Sobieszów od roku 1976 znajduje się w granicach administracyjnych Jeleniej Góry. Od XIV wieku aż do 1945 roku osada była częścią dóbr rodziny Schaffgotschów, po zakończe...

Jagniątków Jagniątków dziś jest jedną z dzielnic miasta Jelenia Góra (od 1998 r.). Dzięki temu do Jagniątkowa można dojechać jeleniogórską komunikacją miejską w cenie biletu m...

Jelenia Góra Jelenia Góra to 900-letnie miasto leżące w kotlinne jeleniogórskiej w sercu Karkonoszy. Ludzie kultury chętnie przyjeżdżają do Jeleniej Góry aby wziąć udział w spot...

Karpacz Karpacz - malownicze miasteczko usytuowane w sercu

Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu Muzeum Sportu i Turystyki mieści się w centrum Karpacza przy ul. Kopernika w zabytkowej, górskiej chacie o konstrukcji przysłupowej.

Muzeum Zabawek w Karpaczu Muzeum Zabawek znajduje się w Karpaczu, można podziwiać tu kolekcję lalek i zabawek z całego świata (ponad 2000 eksponatów), której podstawę stanow...

Kościółek Wang w Karpaczu Średniowieczna drewniana Świątynia Wang stanowi największą atrakcję Karpacza. Położona jest w Karpaczu Górnym na wys. 885 m n.p.m. Została zbudowana...

Karkonoskie Tajemnice w Karpaczu W Karkonoskich Tajemnicach, położonych u stóp Śnieżki, każdy Odwiedzający ma okazję poznać historie i legendy związane z Kark...

Zamek Chojnik jest jedną z najbardziej znanych ruin zamkowych na Dolnym Śląsku, przy tym najczęściej odwiedzanych, przede wszystkim ze względu na świetne położenie...

Ścieżki dydaktyczne Karkonoskiego Parku Narodowego Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne wytyczone na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego pokry...

Położone między Karpaczem a Ścięgnami Western City pozwala odwiedzającym na przeniesienie się do czasów amerykańskiego Dzikiego Zachodu. Na terenie 5 ha znajduje się 12 drewnianych budynków tj.: "Chata Traperska", "Biu...

Kowary Kowary to pięknie położony zakątek Polski, ukryty między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi na wysokości 420-1266 m n.p.m.. Specyficzny mi...

Małe miasteczka, dziki zachód, kraina Świętego Mikołaja, podwodny świat, makieta bitwy powietrznej oraz wiele innych. Do dyspozycji odwiedzających są również: stanowiska...

Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie to miejsce pełne magii i zabawy. Tutaj można zdobyć wiedzę na temat przeszłości geologicznej Ziemi w interesujący, interaktywny i dynamiczny sposób. Odnajdą się tu wszystkie osoby, od tych najm...

Mała Japonia to miejsce jedyne w swoim rodzaju. To nie tylko przepiękny ogród japoński, ale także kawałek prawdziwej Japonii. Został skomponowany zgodnie z japońską sztuką zakładania ogrodów ora...

Bobrowe Skały to granitognejsowe skały na północno-wschodnim stoku góry Ciemniak (699 m n.p.m.) we wschodniej części Kamienickiego Grzbietu w Górach Izerskich. Od s...

W dawnych czasach przebiegała tędy Czeska Ścieżka. Znany trakt prowadzący z kasztelanii wleńskiej do Starej Wsi Szklarskiej, a następnie do Czeskiego Brodu na rzece Kamiennej. Tu stała strażnica, gdzie spotyka...

chevron_left
chevron_right
serce Twoje ulubione obiekty 0