Archiwum - Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie

01 STY 1970 wstecz

Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie o Puchar Burmistrza 17 marca 2018 r.

K O M U N I K A T !!

 1. Organizator:
  Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie we współpracy z Szkołą Narciarską PRO-Ski oraz Spółką Sudety Lift.
  Kontakt : [email protected]
 2. Termin i miejsce zawodów:
  17.03.2018 r.- Szklarska Poręba - SkiArena Szrenica –Hala Szrenicka.
 3. Program zawodów:
  • 8.00 –9:30 wydawanie numerów startowych
   ( biuro zawodów - Szałas Żywca przy dolnej stacji wyciągu. Po wydaniu numerów biuro zawodów przenosi się do schroniska na Hali Szrenickiej. )
  • 10.30 start pierwszego zawodnika
  • ~15.00 dekoracja zwycięzców - Schronisko Hala Szrenicka.
 4. Kategorie wiekowe:
  Narciarstwo zjazdowe
  7-9 lat (rocznik 2011-2009), 10-12 lat (rocznik 2008-2006), 13 -15 lat (rocznik 2005-2003), 16-20 lat (rocznik 2002 – 1998), 21-35 (rocznik 1997 - 1983),
  36-45 (rocznik 1982 – 1973), 46 + (rocznik 1972 i starsi)
  kategorie: chłopcy, dziewczynki oraz kobiety, mężczyźni;

  Snowboard
  12-16 lat ( rocznik 2006-2002, OPEN (rocznik 2001 i starsi)
  kategorie: chłopcy, dziewczynki oraz kobiety, mężczyźni;
 5. Opłata startowa:
  opłata startowa wynosi 20 zł, kaucja zwrotna za numer startowy 30 zł
  Płatne gotówką w biurze zawodów.
 6. Zgłoszenia:
  Zgłoszenia przyjmowane są drogę elektroniczną na adres e-mail:
  [email protected] do dnia 15.03.2018 do godz. 12:00
  W przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny zobowiązany jest wypełnić oświadczenie w biurze zawodów podczas wydawania numerów.

  Ustala się limit zawodników 60 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

  Losowania numerów startowych dokona organizator po zamknięciu zgłoszeń.
  Listy zawodników zostaną utworzone na podstawie przynależności do grup wiekowych.
 7. Sposób przeprowadzenia zawodów
  Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym i zmianami wprowadzonymi przez organizatorów mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników zawodów oraz widzów. Planowane są dwa przejazdy Slalomu Giganta, jednak w przypadku złych warunków atmosferycznych organizatorzy przewidują tylko jeden przejazd.
 8. Kolejność startów
  • snowboard
  • narciarze
 9. Ustalenie wyników
  We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność miejsc według rzeczywistego czasu (suma pierwszego i drugiego) lub jednego przejazdu.
 10. Nagrody i wyróżnienia:
  Za miejsce I puchar za miejsca II i III medale oraz dyplomy.
 11. Ryzyko startu
  Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
  Uczestnicy korzystają z ubezpieczenia NW we własnym zakresie.
  Kaski Narciarskie dla uczestników są obowiązkowe.
 12. Postanowienia końcowe
  • Organizator nie ubezpiecza uczestników.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu i powrotu uczestnika z zawodów.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie.
  •  Naruszenie regulaminu oraz niesportowe zachowanie będzie skutkowało dyskwalifikacją uczestnika.
  • W sprawach nie ujętych w regulaminie oraz w kwestiach spornych decyzję podejmuje Jurry Zawodów w składzie: Delegat Techniczny, Sędzia Startu,
   Sędzia Mety.
  • Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania zawodów z powodów warunków pogodowych i złego stanu trasy.

Informacje pochodzą ze strony www.szklarskaporeba.pl