Archiwum - Zabawy Podwórkowe 2018

01 STY 1970 wstecz
Zabawy Podwórkowe 2018

23 czerwca 2018

ORLIK ul. Partyzantów - Biała Dolina
Godz. 11:00 - 14:00

 • animacje dla najmłodszych
 • konkursy
 • rywalizacja na wesoło
 • świetna zabawa

Dobra zabawa gwarantowana!!!

REGULAMIN IMPREZY

 1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 2. Impreza odbędzie się na ORLIKU przy ul. Partyzantów w Szklarskiej Porębie.
 3. Wstęp na imprezę jest wolny.
 4. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachować się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu imprezy.
 5. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatorów, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 6. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających.
 7. Osoby nie przestrzegające regulaminu lub zakłócające porządek imprezy mogą być wezwane do opuszczenia terenu imprezy.
 8. Za zabezpieczenie osób małoletnich uczestniczących w imprezie odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni.

Organizator ma prawo utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji wydarzenia , MOKSIAL oraz Miasta Szklarska Poręba.
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie reprezentowanym przez dyrektora Anitę Kaczmarską, z siedzibą w Szklarskiej Porębie, ul. Słowackiego 13.

 

Informacje pochodzą ze strony www.szklarskaporeba.pl