28 Rajd Granica 2020 Wędruj z bohaterem

17 WRZ 2020 wstecz

Rajd Granica to ogólnopolski, harcerski rajd, organizowany przez Chorągiew Dolnośląską ZHP od 27 lat.
Uczestnicy przemierzają górskie szlaki Karkonoszy, Gór Izerskich i Rudaw Janowickich przez 4 dni,
następnie spotykają się na finale w Szklarskiej Porębie.
Liczba uczestników zwiększa się z roku na rok. W imprezie biorą udział zuchy, harcerze, harcerze starsi,
wędrownicy, harcerze Nieprzetartego Szlaku z całej Polski.
W Rajdzie Granica można wziąć udział uczestnicząc w jednej z 10 tras, organizowanych przez hufce Chorągwi Dolnośląskiej.

CELE RAJDU

 • rozwój sprawności i aktywności dzieci i młodzieży
 • kształtowanie świadomości obywatelskiej i służby na rzecz społeczności lokalnej
 • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej
 • zachęcenie do snucia i realizacji własnych marzeń
 • rozwijanie umiejętności przydatnych w planowaniu i realizowaniu marzeń
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań przez udział w wydarzeniach programowych
 • promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Karkonoszy, Gór Izerskich i Rudaw Janowickich
 • propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnego i bezpiecznego wypoczynku oraz szacunku do świata przyrody

ORGANIZATORZY RAJDU

 • Chorągiew Dolnośląska ZHP im. hm. Stefana Mirowskiego
 • Hufce ZHP: Lubin, Kamienna Góra, Karkonoski, Świdnica, Wrocław Północ, Wrocław Wschód, Ziemi Dzierżoniowskiej
 • Referat Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

PARTNERZY

 • Miasto Szklarska Poręba
 • Gmina Piechowice
 • Karkonoski Park Narodowy
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

TERMIN I MIEJSCE RAJDU

 • Rajd odbędzie się w dniach 17-20 września 2020 r.
 • Podsumowanie Rajdu i ogłoszenie wyników nastąpi w Szklarskiej Porębie, w niedzielę 20.09.2020 r.
 • Rajd przebiegać będzie szlakami Karkonoszy, Gór Izerskich oraz Rudaw Janowickich.


  Źródło: http://www.szklarskaporeba.pl/wydarzenia/kalendarz-wydarzen/wydarzenie/2782-28-rajd-granica-2020-wedruj-z-bohaterem.html

Rajd przebiegać będzie szlakami Karkonoszy, Gór Izerskich oraz Rudaw Janowickich.

wstecz