Banki

Banki
Bank Zachodni WBK S.A.
ul. Jedności Narodowej 16
75 75 381 90 do 92
PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Szklarskiej Porębie
ul. Jedności Narodowej 5
Tel. 75 730 36 30
Fax. 75 730 36 39

Ostatnia aktualizacja - Listopad 2021r.
Za zmiany w powyższych danych redakcja www.szklarskaporeba.net.pl nie odpowiada.